Medlemsavgifter

Junior – 150:-

T.o.m det år man fyller 17.

Senior – 350:-

Familj – 500:-

Skall vara skrivna på samma adress.