GDPR

Integritet & GDPR

Din integritet är viktig för oss på Haninge MK och vi vill informera att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya EU-förordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj.

Några viktiga punkter:

  • Haninge MK samt styrelsen innehar inget medlemsregister eller register över licenser. De register där medlemskap och licenser finns registrerade, är Lots, Idrott-On-Line och TA, som ligger under SBF respektive SVEMO. De behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Läs mer om uppförandekoden, hur idrottsrörelsen ska jobba med GDPR samt ta del av mallar, checklistor och instruktioner på www.rf.se/personuppgifter
  • Vissa uppgifter som registreras vid tävling och träning som arrangeras av Haninge MK genom t.ex. anmälningslistor, startlistor, resultatlistor där bl.a. namn, licens etc. framgår, behandlas och arkiveras av Haninge MK. Vidare kan dessa även förekomma i sociala medier. Detta för att föreningen ska kunna administrera och genomföra vår verksamhet.
  •  Du har rätt att få veta vilken information vi behandlar om dig och få den ändrad eller raderad.
  • När medlemskapet upphör hos Haninge MK, raderas personuppgifterna i medlemsregistret Idrott-On-Line respektive TA.

 

Genom ditt medlemskap i Haninge MK samt anmälan/deltagande i tävling/träning, samtycker du till ovanstående information. Om du inte samtycker till ovanstående information måste du kontakta Haninge MK och meddela detta. För mer information se/läs bifogade länkar, som finns via Riksidrottsförbundet (RF).

  • Vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter Klicka här för att se den.
  • Avtalet för IdrottOnline Klicka här för att se den.
  • Användarvillkoren för IdrottOnline App. Klicka här för att se den.
  • Informationen kring säkerhet t.ex. privacy by design och privacy by default inom IdrottOnline. Klicka här för att se den.