Valberedning

Valberedning, sammankallande

Jonas Fornander

070-671 64 00 info@haningemotorklubb.se

Valberedning

Jocke Södergren

070-550 83 00 info@haningemotorklubb.se