Motorcross

Motorsport på kuperad bana

Motocross, MX, är en motorsport som körs med motorcykel på kuperad grus-, sand- eller jordbana. En mer publik- och TV-vänlig variant är så kallad stadioncross, eller supercross, som oftast körs inomhus. En modern motocrossbana är vanligtvis mellan 1 och 2 kilometer lång och 3 till 6 meter bred. Banorna följer vanligtvis den naturliga terrängen men har också inslag av artificiella hinder i form av olika sorters hopp.

Flera personer kör motocross uppför en backe.